สถานะ LINE200395

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
12/10/60 02:48 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
12/10/60 08:43 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
12/10/60 12:26 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
11/10/60 03:16 PM
แจ้งรับสินค้า
11/10/60 02:39 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
กลับหน้าหลัก