สถานะ ALP012889280

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
16/10/62 06:51 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
16/10/62 09:38 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
16/10/62 05:53 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
15/10/62 03:08 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
16/10/62 06:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก