สถานะ ALP012889277

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
16/10/62 04:15 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
16/10/62 08:17 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
16/10/62 05:14 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
15/10/62 03:08 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
16/10/62 03:52 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก