สถานะ ALP012889254

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
21/10/62 09:39 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
21/10/62 08:10 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
21/10/62 01:52 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
19/10/62 02:02 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
19/10/62 03:46 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก