สถานะ ALP012888074

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
18/10/62 10:29 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
18/10/62 08:32 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
18/10/62 02:56 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
17/10/62 03:33 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
17/10/62 03:41 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก