สถานะ ALP012888071

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
09/10/62 10:45 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
09/10/62 08:56 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
09/10/62 08:30 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
09/10/62 04:53 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
08/10/62 03:15 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
08/10/62 03:28 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก