สถานะ ALP012888070

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
08/10/62 11:45 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
08/10/62 08:55 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/10/62 04:41 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
07/10/62 03:26 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
08/10/62 03:45 AM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก