สถานะ ALP012887698

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
02/10/62 11:34 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
02/10/62 08:42 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
02/10/62 08:21 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
02/10/62 04:26 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
01/10/62 03:44 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
01/10/62 04:24 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก