สถานะ ALP012887683

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
22/10/62 09:43 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
22/10/62 09:03 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
22/10/62 04:57 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
21/10/62 03:06 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
21/10/62 03:15 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก