สถานะ ALP012878936

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
09/10/62 03:28 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
09/10/62 08:47 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/10/62 02:29 PM
ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้
ผู้รับไม่รับโทรศัพท์
08/10/62 08:37 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/10/62 04:53 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
07/10/62 03:26 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
08/10/62 03:45 AM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก