สถานะ ALP012878935

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
11/10/62 10:23 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
11/10/62 08:21 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
11/10/62 04:31 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
10/10/62 03:33 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
11/10/62 04:16 AM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก