สถานะ ALP011695822

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
10/10/62 03:06 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
10/10/62 08:44 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
10/10/62 08:13 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
10/10/62 04:02 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
09/10/62 03:01 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
09/10/62 08:01 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก