สถานะ ALP011695820

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
10/10/62 09:13 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
10/10/62 08:22 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
10/10/62 04:09 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
09/10/62 03:01 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
09/10/62 08:01 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก