สถานะ ALP011695815

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
12/10/62 12:55 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
12/10/62 08:10 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
12/10/62 04:57 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
11/10/62 03:21 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
12/10/62 04:49 AM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก