สถานะ ALP011695813

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
19/10/62 10:31 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
19/10/62 08:27 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
19/10/62 03:41 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
18/10/62 03:51 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
18/10/62 11:23 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก