สถานะ ALP011695811

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
21/10/62 01:56 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
21/10/62 08:36 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
19/10/62 01:18 PM
ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้
ผู้รับไม่รับโทรศัพท์
19/10/62 09:20 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
19/10/62 03:28 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
18/10/62 03:51 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
18/10/62 11:23 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก