สถานะ ALP011695749

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
03/10/62 09:54 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
03/10/62 08:14 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
03/10/62 04:08 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
02/10/62 03:48 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
02/10/62 06:59 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก