สถานะ ALP011695748

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
03/10/62 12:27 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
03/10/62 08:47 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
03/10/62 08:17 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
03/10/62 04:42 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
02/10/62 03:48 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
02/10/62 06:59 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก