สถานะ ALP010193527

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
23/04/62 01:17 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
23/04/62 08:45 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/04/62 12:59 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
22/04/62 03:03 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
22/04/62 03:10 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก