สถานะ ALP010193524

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
22/04/62 05:26 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
22/04/62 08:16 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
22/04/62 02:24 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
20/04/62 02:03 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
20/04/62 02:18 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก