สถานะ ALP010193522

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
22/04/62 09:48 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
22/04/62 08:05 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
22/04/62 02:26 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
20/04/62 02:03 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
20/04/62 02:18 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก