สถานะ ALP010193518

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
20/04/62 11:58 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
20/04/62 08:35 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
20/04/62 02:53 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
19/04/62 03:11 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
19/04/62 03:14 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก