สถานะ ALP010193517

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
20/04/62 12:49 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
20/04/62 08:36 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
20/04/62 04:07 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
19/04/62 03:11 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
19/04/62 03:14 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก