สถานะ ALP010193513

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
19/04/62 10:50 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
19/04/62 08:26 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
19/04/62 02:46 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
18/04/62 03:09 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
18/04/62 03:13 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก