สถานะ ALP010193508

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
12/04/62 12:41 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
12/04/62 08:25 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
12/04/62 02:59 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
11/04/62 04:18 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
11/04/62 04:31 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก