สถานะ ALP010193505

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
12/04/62 01:50 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
12/04/62 08:41 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
12/04/62 03:02 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
11/04/62 04:18 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
11/04/62 04:31 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก