สถานะ ALP010193500

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
11/04/62 12:35 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
11/04/62 08:39 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
11/04/62 03:27 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
10/04/62 03:34 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
10/04/62 03:43 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก