สถานะ ALP010193497

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
11/04/62 12:01 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
11/04/62 09:24 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
11/04/62 04:30 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
10/04/62 03:34 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
10/04/62 03:54 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก