สถานะ ALP010193493

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
09/04/62 10:30 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
09/04/62 08:26 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
09/04/62 05:36 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
08/04/62 06:36 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
08/04/62 07:39 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก