สถานะ ALP010193486

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
08/04/62 11:24 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
08/04/62 10:00 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/04/62 08:57 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/04/62 03:14 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
05/04/62 05:00 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
05/04/62 05:05 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก