สถานะ ALP010193483

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
10/04/62 11:22 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
10/04/62 09:12 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
09/04/62 06:38 PM
ผู้รับขอเลื่อน
10-4-2019
09/04/62 09:16 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/04/62 09:22 AM
ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้
ติดต่อผู้รับไม่ได้
08/04/62 08:33 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/04/62 02:32 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
05/04/62 05:00 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
05/04/62 05:05 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก