สถานะ ALP010193479

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
08/04/62 10:57 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
08/04/62 08:40 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/04/62 03:11 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
05/04/62 05:00 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
05/04/62 05:05 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก