สถานะ ALP010193478

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
05/04/62 10:24 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
05/04/62 08:22 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
05/04/62 03:23 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
04/04/62 03:17 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
04/04/62 03:20 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก