สถานะ ALP010193474

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
03/04/62 01:25 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
03/04/62 10:25 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
03/04/62 04:48 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
02/04/62 03:16 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
02/04/62 03:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก