สถานะ ALP010193473

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
04/04/62 12:16 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
04/04/62 09:57 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
04/04/62 05:11 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
03/04/62 03:06 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
03/04/62 04:33 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก