สถานะ ALP010193472

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
03/04/62 10:19 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
03/04/62 08:21 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
03/04/62 05:00 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
02/04/62 03:16 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
02/04/62 03:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก