สถานะ ALP010193471

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
03/04/62 12:13 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
03/04/62 12:12 PM
ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้
ผู้รับไม่รับโทรศัพท์
03/04/62 08:14 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
03/04/62 04:43 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
02/04/62 03:16 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
02/04/62 03:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก