สถานะ ALP010193470

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
02/04/62 09:40 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
02/04/62 08:03 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
02/04/62 05:24 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
01/04/62 04:29 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
01/04/62 04:34 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก