สถานะ ALP010193467

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
03/04/62 12:17 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
03/04/62 08:41 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
03/04/62 08:37 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
02/04/62 06:08 PM
ผู้รับขอเลื่อน
3-4-2019
02/04/62 08:50 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
02/04/62 04:42 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
01/04/62 04:29 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
01/04/62 04:34 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก