สถานะ ALP010193465

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
01/04/62 11:33 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
01/04/62 08:33 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
01/04/62 03:22 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
30/03/62 02:03 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
30/03/62 02:19 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก