สถานะ ALP010193463

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
01/04/62 11:54 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
01/04/62 07:59 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
01/04/62 02:40 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
30/03/62 02:03 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
30/03/62 02:19 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก