สถานะ ALP010193460

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
30/03/62 10:45 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
30/03/62 08:57 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
30/03/62 03:02 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
29/03/62 03:25 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
29/03/62 03:29 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก