สถานะ ALP010193459

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
30/03/62 10:39 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
30/03/62 09:13 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
30/03/62 08:18 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
30/03/62 02:47 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
29/03/62 03:25 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
29/03/62 03:32 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก