สถานะ ALP010193458

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
27/03/62 01:20 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
27/03/62 08:43 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
27/03/62 03:26 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
26/03/62 04:25 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
26/03/62 04:34 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก