สถานะ ALP010193457

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
28/03/62 10:11 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
28/03/62 08:42 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
28/03/62 02:44 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
27/03/62 02:38 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
27/03/62 02:52 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก