สถานะ ALP010193452

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
26/03/62 03:02 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
26/03/62 08:08 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
26/03/62 01:23 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
25/03/62 03:12 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
25/03/62 03:32 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก