สถานะ ALP010193447

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
25/03/62 10:43 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
25/03/62 08:27 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/03/62 09:52 AM
ผู้รับขอเลื่อน
25-3-2019
23/03/62 08:08 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/03/62 02:06 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
22/03/62 03:07 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
22/03/62 03:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก