สถานะ ALP010193445

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
25/03/62 11:13 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
25/03/62 09:17 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/03/62 08:43 AM
ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้
ผู้รับไม่รับโทรศัพท์
23/03/62 08:39 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/03/62 02:08 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
22/03/62 03:07 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
22/03/62 03:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก