สถานะ ALP010193444

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
22/03/62 10:25 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
22/03/62 08:10 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
22/03/62 02:17 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
21/03/62 02:33 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
21/03/62 02:38 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก