สถานะ ALP010193441

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
22/03/62 09:07 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
22/03/62 07:56 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
22/03/62 02:43 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
21/03/62 02:33 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
21/03/62 02:38 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก